KULLANIM SÖZLEŞMESİ

www.weberstephen.com.tr
- Baskı Nisan 2012 -

Firma Weber-Stephen Deutschland GmbH (takiben: WEBER), www.weberstephen.com.tr üzerinden erişilebilir. Türkçe dilindeki Web sayfamızdaki ücretsiz hizmetlerimizi sadece aşağıda belirtilen kurallar ve koşullar bazında sunduğumuzu dikkate alınız. Bu genel kullanım koşullarına sayfanın alt kısmındaki alt satırda „Kullanım sözleşmesi “ metin butonuna tıklayarak ana sayfamızın her sayfasından erişebilirsiniz. Buna ek olarak genel kullanım sözleşmesini tarayıcınızın fonksiyonu üzerinden indirme ve yazdırma olanağına da sahipsiniz.

§ 1 Direkt siparişler
Türkiye’deki müşteriler için Weber-Stephen’de direkt siparişlerinizi kaydolduktan sonra verebilirsiniz.

§ 2 Tüm bilgiler garanti içermemektedir
Bu Web sayfalarında yer alan tüm bilgiler ve veriler salt bilgilendirme amaçlıdır, bilgilerin güncelliğine, bütünlüğüne, güvenirliliğine, kullanılabilirliğine ve doğruluğuna dayanak gösterilemez ve güvenilemez. WEBER tarafından düzenlenen bilgilerin tümü büyük bir özen gösterilerek toplanmış, işleme alınmış ve denetlenmiştir. Buna rağmen içeriksel ve nesnesel hatalar söz konusu olabilir.

§ 3 Sınırlı sorumluluk
(1) Bu Web sayfasında sunulan bilgilerin güncelliğinden, doğruluğundan, eksiksizliğinden sorumluluk veya garanti üstlenmemekteyiz. Hizmet sunucu olarak Telemedya yasasının (TMG. 7. paragr. 1. Mad. uyarınca iş bu sayfalarda yer alan kendi içeriklerimizden genel yasalara göre sorumluyuz. (2) WEBER, önemli sözleşme sorumluluklarının ihlali haricinde sadece WEBER ve yasal temsilcileri kasti veya kasıtlı ihmalkarlık söz konusu olduğunda hasarlardan sorumludur. Diğer tüm uygulama yardımlarında WEBER sadece kasti fiil veya önemli sözleşme yükümlülükleri kasti veya ihmalkarlık sonucunda ihlal edildiğinde sorumludur. Yasal temsilcilerin kasti fiili veya ihmalkarlığı veya diğer uygulama yardımcılarının kasti fiilleri haricinde WEBER oluşabilecek hasarların tazmininden özellikle kaybedilen kazançtan herhangi bir sorumluluk kabul etmez. WEBER, yasal temsilcileri tarafından kasti fiil ve kaba ihmalkarlık haricinde sorumluluk sözleşmede yer aldığı gibi ön görülebilecek hasarlar ile sınırlıdır. (3) WEBER, hata nedeniyle, aktarım sırasında gecikme veya kesintilerden, teknik sistemlerin veya servisin arızalarından, doğru olmayan içerikler, verilerin kaybı veya silinmesinden, bu hizmetin kullanılmasında virüs veya herhangi başka bir şekilde oluşabilecek hasarlardan bu hasarlar WEBER (kendisine bağlı organlar, personel veya uygulama yardımcıları) tarafından kasti veya ihmalkarlık veya ana yükümlülüklerin zedelenmesinden kaynaklanmadığı sürece sorumluluk kabul etmez. (4) Sorumluluk sınırlamaları kullanıcının bedensel veya sağlık hasarlarında veya affolunabilir yaşam kaybında geçerli değildir. (5) Mevcut sorumluluk sınırlaması ne WEBER’in tek taraflı ulusal hak kaidelerine karşı sorumluluğunu sınırlamak ne de bu hak kaidelerine göre bir tazminatın mümkün olmadığı bir durumdan muaf tutma amacını taşımamaktadır. (6) Yasal garanti ve ürün sorumluluk kaideleri geçerlidir.

§ 4 Kullanım / Mevcudiyet muafiyeti
(1) Web sayfalarının kullanımı bedelsiz olarak hizmete sunulur. Web sayfalarının kullanımına yönelik gerekli Internet erişimi için alt yapı ve giderler WEBER hizmetlerine dahil değildir. İlgili Internet bağlantısı ve indirme süreleri için oluşabilecek masrafları kullanıcının kendisi karşılar. (2) Temelde bu Web sayfalarının sunumları kullanıcılara her zaman sunulmaktadır. Erişimi sınırlama veya özellikle teknik nedenlerden dolayı (Bakım ve onarım) geçici süreliğine durdurma hakkını WEBER saklı tutar. (3) WEBER içeriğin sürekli kullanılabilir olmasına çaba gösterse de sürekli erişilebilirlik için herhangi bir garanti sunulamaz. Buna ek olarak Internet erişimi ve Internet veri trafiği WEBER kuruluşunun herhangi bir etkisi olmadığı arşivlenen veri hatlarına bağlıdır. (4) Aşırı güç veya WEBER tarafından temsil edilmeyen durumlar neticesinde Internet erişiminin kalitesine ve Internet veri trafiğine yönelik arızalardan ve hizmet sunumunu zorlaştıran veya imkansız kılan arızalardan WEBER sorumlu değildir. (5) WEBER, portalın tamamını veya belirli kısımlarını her zaman sonlandırma veya sınırlama hakkını saklı tutar.

§ 5 Telif hakkı
Aksi belirtilmediği sürece bu Web sayfası ve dizaynı, metinler, grafikler veya diğer içerikler, bunların seçimi ve bir araya getirilmesi („İçerikler“) uygulanabilir yasal koşullar (özellikle telif, marka ve mülkiyetin korunmasına yönelik diğer kaideler) WEBER veya WEBER lisans sunucusu tarafından korunmaktadır. Bu Web sayfasında içeriklerin yayınlanması belirtilen haklardan feragat edildiği anlamını taşımaz ve kullanıcılar için içerikler hakkında mülkiyet veya diğer hakları oluşturmaz. Ayrıntılı belirtilmediği sürece bu Web sayfasının herhangi bir içeriği öncesinde WEBER tarafından onaylanmadan kullanılamaz, kopyalanamaz, yeniden oluşturulamaz, yayılamaz, yayınlanamaz , değiştirilemez, herkesin erişimine sunulamaz, gönderilemez veya başka bir tarzda aktarılamaz.

§ 6 Link bağlantıları
Tekliflerimiz içerikleri hakkında yetkimiz olmadığı üçüncü şahısların Web sayfalarına linkler içerir. Bu nedenle yabancı içeriklerden herhangi bir sorumluluk üstlenilmemektedir. Link verilen sayfaların içeriğinden daima ilgili sunucu veya işletmeci sorumludur. Link verilen sayfalar link bağlantısının sunulduğu tarihte yasal ihlaller açısından denetlenmiştir. Yasaları ihlal eden içerikler link bağlantısının sunulduğu tarihte görülmemiştir. Link verilen sayfaların yasaların ihlaline yönelik somut bir dayanak noktası olmadan düzenli içeriksel kontrolü ön görülemez. Yasaları ihlali tespit edildiğinde bu tarz linkler hemen kaldırılır.

§ 7 Teknik arızalar
Internet sayfasının kesintisiz veya hatasız işleyeceğine ve olası hataların düzeltileceğine dair herhangi bir sorumluluk üstlenmemekteyiz. Zorlama nedeniyle erişimin kalitesinde oluşabilecek teknik arızalardan, hatalı dosyalardan veya hatasız tasarım formatlarından, Web sunucusunun devre dışı kalması nedeniyle kesintilerden veya diğer arızalardan herhangi bir sorumluluk üstlenilmez. Tüm arızaları ve kesintileri önlemeye çaba gösteriyoruz, ancak bu Web sayfasının ve yabancı Web sayfa linklerinin ziyareti sırasında oluşacak arızalardan sorumluluk üstlenmemekteyiz.

§ 8 Veri koruma
WEBER yasal veri güvenliğinin yerine getirilmesini sağlar. Kişilere özel bilgiler sadece WEBER tarafından sunulan hizmetler için gerekli olduğunda işleme alınır ve kaydedilir. Veri korumaya yönelik diğer bilgileri bu Web sayfasının veri koruma yönetmeliğinden edinebilirsiniz.

§ 9 Nihai koşullar
(1) Kullanıcı bir işletmeci olduğunda bu kullanım koşulları dahil olmak üzere Web sayfalarının kullanımı Federal Almanya ürün yasasını tabidir. Kullanıcı bir tüketici olduğunda yasal kaideler özellikle tüketici koruma kuralları söz konusu olmadığı sürece bu kullanım koşulları dahil olmak üzere Web sayfalarının kullanımı Federal Almanya ürün yasasını tabidir. (2) Kullanıcı ticaret sicili kapsamında ticari kişi, yasal özel mal varlıklı veya yasa kapsamında tüzel kişi olduğunda veya Federal Almanya sınırları dahilinde yetkili mahkeme sahibi olmadığında Ingelheim kullanım koşulları dahil Web sayfalarının kullanımından oluşabilecek veya bununla bağlantılı söz konusu olacak her türlü anlaşmazlık için tek geçerli mahkeme yeridir. (3) Kullanım koşullarının her hangi bir maddesi geçersiz olduğunda veya geçerliliğini yitirdiğinde diğer kullanım koşullarının geçerliliği bundan etkilenmeyecektir.